London Gold Fixing Altın fiyatları

“London Gold Fixing” altın fiyatları.

1919’dan beri altının fiyat belirleyicisi ‘London Gold Fixing’ olmuştur. Bu, Londra altın pazarında yer alan ve NM Rothschild & Sons mülklerinde yapılan, beş altın külçesi firmasının temsilcileri arasında günde iki kez gerçekleşen bir konferanstır.

“London Gold Fixing” London Bullion Market üyeleri arasında anlaşma gerçekleşebilmesi için bir fiyat belirleyici olarak tasarlanmış, fakat gayri resmi olarak bu fiyat belirleme, tüm dünyadaki altın ürünleri ve diğer yan ürünlerin birçoğunun fiyatını belirlemede bir esas olarak görülmüştür. Fiyatlar Pound (GBP), Euro (€) ve A.B.D. Doları ($) cinsinden, her gün Londra saatiyle, saat 10.30 ve 03.00’te, telefon konferansı sistemiyle belli olmaktadır.

Altının ayrıca devamlı olarak dünya çapında, dünyanın birçok yerindeki altın ticaretinden gelen günlük bazda nokta fiyat ile ticareti yapılır.

London Gold Fixing ABD doları cinsinden güncel.

-London Gold Fixing altın fiyatları 2013-2014-

2 responses on “London Gold Fixing Altın fiyatları

 1. Fredericka74

  Hi, i noticed that your page is very slow, it took around 9sec.

  to load this post. Do you know that page speed is major ranking factor for google now?
  If you speed up your site loading time you can rank higher and get more targeted traffic.

  There is simple method for faster loading, search for: Masitsu’s tricks

  Iyi,ya da iyi değil: Thumb up 0 Thumb down 0

 2. 92Keri

  Hi admin !! I read your website everyday and i must say you
  have high quality content here. Your blog deserves to go
  viral. You need initial traffic only. How to go viral fast?
  Search for; jemensso’s tricks

  Iyi,ya da iyi değil: Thumb up 0 Thumb down 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>